Canolfan Fenter Congl Meinciau

Rhan o brosiect “Tai, iaith, gwaith”, mae’r ganolfan ar safle wrth ymyl datblygiad o dai fforddiadwy ym mhentref gwledig Botwnnog ym Mhen Llŷn.


llun-cg

Mae’r ganolfan yn cynnig 12 uned swyddfa ar gyfer busnesau lleol.

Manylion Cyswllt:

post@conglmeinciau.org.uk

01758 770440

http://www.conglmeinciau.org.uk/


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae’r safle yn cael ei uwchraddio, os oes ganddoch unrhyw ymholiadau yna plîs cysylltwch â’r…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy