Coronafeirws

Hoffem eich sicrhau ein bod yn cymryd mesurau ychwanegol i sicrhau iechyd a diogelwch ein tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a staff yn ystod y pandemig Coronafirws. Dylai unrhyw denant sy'n cael trafferth gyda'i gyllid gysylltu â ni ar unwaith ar 0300 111 2122.


Neges gan ein Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams


Newidiadau i’n Gwasanaeth Trwsio 24.03.2020

Yn dilyn canllawiau gan y Llywodraeth, dim ond gwaith cynnal a chadw argyfwng y byddwn yn cwblhau ar hyn o bryd. Mae galwad argyfwng yn cael ei gategoreiddio fel rhywbeth sy’n achosi risg i fywyd, iechyd neu’r eiddo. Darllenwch mwy yma

Llythyr Tenantiaid a Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Lawrlwythwch copi o’r llythyr i denantiaid sy’n ymwneud â thenantiaeth, gwaith atgyweirio, rhent a mwy yma.

Gweler yr atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml gan ein tenantiaid ynglŷn â‘r Coronafirws yma.

Swyddfeydd Grŵp Cynefin Yn Cau

Wrth i’r sefyllfa newid yn sydyn ar draws y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, rydym wedi penderfynu bod angen cau ein swyddfeydd i’r cyhoedd. Cliciwch yma i ddarganfod beth yw ein trefniadau

Coronafirws a hawlio budd-daliadau

Dylai unrhyw denant sy’n cael trafferth gyda’i gyllid gysylltu â ni ar unwaith ar 0300 111 2122 neu Cliciwch yma i gael gwybodaeth am coronafirws a hawlio budd-daliadau

Diweddariad Coronafirws 17.03.2020

Hoffem eich sicrhau ein bod yn cymryd mesurau ychwanegol i sicrhau iechyd a diogelwch ein tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth a staff yn ystod y pandemig Coronafirws. Darllenwch mwy yma

Diweddariad Coronafirws13.03.2020

Darllenwch diweddariad 13.03.2020 yma


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy