Amdanom Ni


Amdanom Ni

Newyddion

Strwythur y Grŵp
Mae Grŵp Cynefin yn riant-gorff i ddau is-gwmni, Canllaw (Eryri) Cyf. a Gofal…

Bwrdd Rheoli
Y Bwrdd Rheoli sy'n gyfrifol yn y pen draw am bob agwedd o weithgareddau'r…

Aelodaeth
Mae Grŵp Cynefin yn atebol i’r gymuned leol drwy aelodau’r Gymdeithas.…

Safonau Gwasanaeth
Beth yw Safon Gwasanaeth?

Adborth, Canmol a Chwyno
Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud…

Swyddi a Gyrfaoedd
Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa…

Perfformiad

Cylchlythyrau
​Yn yr adran yma...

Polisiau
Gallwch lawrlwytho'r polisiau ar waelod y dudalen yma.

Tîm Arweinyddiaeth
Y Tîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am reoli’r Grŵp o ddydd i ddydd mewn…

Ymgynghoriad Hen Safle’r Orsaf, Bethesda
Ymgynghoriad cyn-cyflwyno cais cynllunio


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy